VERSTER F. (FLORIS)

1861 Leiden - 1927 Leiden Floris Verster groeide op in een vooraanstaand gezin in Leiden. Van zijn vader kreeg hij twee dingen mee: liefde voor kunst en liefde voor de natuur. Voordat hij naar de Academie voor Beeldende kunsten in Den Haag zou gaan , kreeg hij in Leiden les van de iets oudere George Breitner. Dit beïnvloedde zijn latere werk. Tijdens een verblijf in Brussel in 1882 waar hij bij de kunstenaarskring "Les Vingts" Jan Toorop leerde kennen, veranderde zijn stijl. Tot 1900 blijft hij op zeer artistieke wijze zoeken naar wat het beste bij hem paste. In Brussel deelde hij het atelier met zijn latere zwager Menso Kamerlingh Onnes. In 1892 trouwde hij met zijn grote liefde Jenny Kamerling Onnes. Het is voornamelijk door Jenny's aantekeningen over Floris en zijn werk dat wij nog zoveel van hem weten. Zelf heeft hij weinig tot niets zelf geschreven, noch in brieven noch in dagboeken. Zij vestigden zich in "Huize Groenoord" waar hij tot het eind van zijn leven zou blijven wonen. Hoewel er landschappen van Verster bekend zijn, gaf hij de voorkeur aan het binnen schilderen van bloemstillevens, in het comfort van zijn atelier. Zoals gezegd is onstreeks 1900 de periode van het grote experimenteren afgesloten. Zijn werk werd kleuriger. Hij herhaalde enkele thema's meermalen omdat ze hem bleven boeien. Zijn bloemstillevens waren erg geliefd. Het zijn persoonlijk, vaak kleine schilderijen. Kleurijker dan zijn eerdere werk. De kunstcriticus Prof.H.P.Bremmer omschreef het werk als volgt in de inleiding tot de oeuvrecatalogus: " Als mag men van meening zijn dat anderen machtiger en grootscher dingen maakten,...., in coloristisch opzicht heeft hij dit kleine gebied doordrongen met een diepte en fijnheid van aanschouwing als niemand anders eigen was." en hiermee is Versters grootheid en kleinheid in één zin gevat. Zijn werk is in verschillende belangrijke musea te vinden, waaronder het Museum Kröller- Müller en Museum De Lakenhal Leiden.

Kies een andere schilder