TOOROP J.TH.(JAN)

1858 Poerworedjo (N.I.) – 1928 Den Haag

Kies een andere schilder