MESDAG H.W.(HENDRIK WILLEM)

1831 Groningen – 1915 Den Haag Mesdag werd geboren in een welgestelde bankiersfamilie in Groningen. Opgeleid om in de voetsporen van zijn vader te treden, kwam het professionele kunstenaarschap relatief laat in zijn leven. Pas na de dood van zijn vader trokken Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdag -van Houten naar Brussel om bij Willem Roelofs in de leer te gaan. Door naar Den Haag om er niet meer weg te gaan. Hij werd een van de grondleggers van de Haagse School, een van de eerste leden van Pulchri Studio en vond er zijn onderwerp "De Zee" dat hij tot het einde van zijn lange kunstenaarschap zou uitdiepen. Met een atelier in Scheveningen uitkijkend op zee, kon hij de zee, de luchten, de schepen op zee en op het strand en het harde werken van de vissers in al hun bedrijvigheid schilderen. Daarnaast begon Mesdag met het verzamelen van kunst van tijdgenoten waarmee het grote huis in het centrum werd gevuld. Die collectie vormt nu de basis in datzelfde huis van Museum Mesdag in Den Haag. Hij organiseerde de totstandkoming van het Panorama Mesdag waar hij met het meeste werk aan bijdroeg. In 1904 kwam de haven van Scheveningen tot stand. De vissers zullen deze gebeurtenis uitbundig gevierd hebben, omdat aan het gezwoeg van het op het strand brengen van de bomschuiten een einde was gekomen. Mesdag die met het ‘plein-air’ schilderen, aquarelleren en tekenen van de Scheveningse bomschuiten op het strand het als zijn taak voelde de herinneringen aan "hoe het was" te bewaren en moest voortaan een beroep doen worden op eerdere studies en herinneringen. Zelden ziet men een stoomschip of de haven afgebeeld op zijn schilderijen. Mesdag had het er moeilijk mee. In een interview uit 1906 mopperde hij: “Maar ’t bedrijf in Scheveningen is er veel minder op geworden, nu met die vissershaven. Al die nieuwigheden, waar dient het voor? (…) Wat ik daar gemaakt heb zo ’n vijf jaar of wat geleden, dat krijg je nooit meer te zien! Da ’s uit, met Scheveningen is ’t gedaan. En als ik ’t niet alles nog wist van vroeger, uit die schetsen, -waarachtig dan was ’t afgelopen.”

Kies een andere schilder