Selecteer een pagina

MESDAG. H.W. (HENDRIK WILLEM)

1831 Groningen – 1915 Den Haag In 1904 kwam de haven van Scheveningen tot het strand. De vissers zullen deze gebeurtenis uitbundig gevierd hebben, omdat aan het gezwoeg van het op het strand brengen van de bomschuiten een einde was gekomen. Mesdag zal vermoedelijk niet in een juichstemming geweest zijn: het ‘pleinair’ schilderen, aquarelleren en tekenen van de Scheveningse bomschuiten op het strand was voorgoed voorbij en moest voortaan een beroep gedaan worden op eerdere studies en herrinneringen. Mesdag had het er moeilijk mee. In een interview uit 1906 mopperde hij: “Maar ’t bedrijf in Scheveningen is er veel minder op geworden, nu met die vissershaven. Al die nieuwigheden, waar dient het voor? (…) Wat ik daar gemaakt heb zo ’n vijf jaar of wat geleden, dat krijg je nooit meer te zien! Da ’s uit, met Scheveningen is ’t gedaan. En als ik ’t niet alles nog wist van vroeger, uit die schetsen, -waarachtig dan was ’t afgelopen.”    

Kies een andere schilder