Selecteer een pagina

BREITNER G.H. (GEORGE)

1857 Rotterdam – 1923 Amsterdam

Het dynamische Amsterdam van de jaren tachtig van de 19e eeuw, met zijn stadsuitbreidingen, het leven op straat met dienstboden, spelende kinderen, paarden, koetsen, trams enz. trok de Bohémien-achtige Breitner zeer aan. Hier kon hij een ” peintre du peuple” zijn en aspekten van het alledaagse volkse leven uitbeelden. Hier zou hij nog een passie ontwikkelen namelijk die van de fotografie. Breitners wilde levensstijl en zijn onorthodoxe schilderstijl waarbij details werden weggelaten en grote kleurvlakken de meeste aandacht kregen, sloten goed aan bij de idealen van de avant-garde in Amsterdam.

Kies een andere schilder